การประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสมแบบพหุภาคี ของ ทร.อาเซียน ครั้งที่ 1

ตราสัญลักษณ์ ASEAN IFR 2017
June 1, 2017
มาสค็อต ASEAN IFR 2017
June 1, 2017

กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสมแบบพหุภาคี ของ ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑ (Middle Planning Conference The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise 2017 : MPC – 1st AMNEX 2017) และการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้น การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (Initial Planning Conference – International Fleet Review 2017 : IPC – IFR 2017) ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จ.ชลบุรี

เพื่อติดตามผลการพิจารณากำลังทางเรือของชาติต่างๆ ในอาเซียน ที่จะเข้าร่วมการฝึก และรับทราบรายละเอียดการฝึกต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งการส่งกำลังบำรุงและเรื่องอื่นๆ ที่พิจารณาไว้เมื่อการประชุมวางแผนขั้นต้นประกอบกับการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ เพื่อให้กองทัพเรือชาติอาเซียน และประเทศที่กองทัพเรือเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ได้รับทราบโดยเรียนเชิญผู้แทนกองทัพเรือประเทศที่ตอบรับการเข้าร่วมมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ เข้าร่วมการประชุม

ลงทะเบียน