กำลังทางเรือ อัพเดต 20 พ.ค.60

นาวิกศาสตร์ : International Fleet Review Sydney 2013
February 17, 2017

กำลังทางเรือนานาชาติ ที่ส่งเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน อัพเดทเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ประเทศบรูไน ส่งเรือชั้น Darussalam จำนวน ๑ ลำ

ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งเรือชั้น KOH Kras จำนวน ๑ ลำ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่งเรือชั้น KRI R.E.Martadinata เครื่องบินลาดตระเวณทางทะเล จำนวน ๑ เครื่อง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน ส่งเรือชั้น UMS Sin Phyushin

ประเทศมาเลเซีย ส่งเรือชั้น KD Lekiu และ KD Pahang เฮลิคอปเตอร์ประจำเครื่อง จำนวน  ๒ เครื่อง

KD Lekiu


KD Pahang

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งเรือชั้น Formidable , Endurance จำนวนชั้นละ ๑ ลำ

สาธารณรัฐเกาหลี ส่งเรือ ROKS Kang Gam Chan (DDH-II) และ ROKS Hwa Chon (AOE)


ROKS Kang Gam Chan (DDH-II)


ROKS Hwa Chon (AOE)

ประเทศญี่ปุ่น ส่งเรือ JS Ōnami จำนวน ๑ ลำ

สาธารณฝรั่งเศส ส่งเรือ Vevde’ miaire จำนวน ๑ ลำ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ส่งเรือ BRP Gregorio del Pilar  จำนวน ๑ ลำ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่งเรือชั้น Gepard จำนวน ๑ ลำ

เครือรัฐออสเตรเลีย ส่งเรือ จำนวน ๒ ลำ แต่ยังไม่ระบุชื่อเรือ

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ส่งเรือ จำนวน ๑ ลำ แต่ยังไม่ระบุชื่่อเรือ

สหพันธรัฐรัสเซีย ยังไม่ระบุชื่อเรือ และจำนวน