ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประจำตัวผู้บัญชาการทหารเรือต่างประเทศ และภริยา และติดต่อประจำคณะผู้แทนกองทัพเรือต่างประเทศ สำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

ASEAN Navy Song
September 8, 2017
รายการ “มหกรรมทางเรือนานาชาติ 50 ปี อาเซียน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
September 7, 2017

วันนี้ (4 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และกำกับการดำเนินการด้านพิธีการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนายทหารติดต่อ สำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมีพลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมข่าวทหารเรือเป็นหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมฯ โดยมีห้วงการฝึกอบรมฯ ระหว่าง 4- 6 กันยายน 2560 ซึ่งนายทหารติดต่อฯ ที่เข้ามาฝึกอบรมฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มาจากทุกหน่วยในกองทัพเรือจากการสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อและได้รับคัดเลือกจากกองทัพเรือในการเป็นตัวแทนของกองทัพเรือให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในครั้งนี้จำนวน 67 นาย ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและประสบการณ์ครั้งสำคัญที่จะได้มีโอกาสดูแลนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองทัพเรือชั้นนำ ในการสร้างความประทับใจและการแสดงออกอันเป็นมิตรกับผู้มาเยือน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ

 

กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นการจัดมหกรรมทางเรือครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยและกองทัพเรือได้มีโอกาสจัดมหกรรมทางเรือที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล โดยกองทัพเรือได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือและเรือรบจากต่างประเทศเข้าร่วมงานถึง 36 ประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือในหมู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่กองทัพเรือมิตรประเทศ ตามวลีทองที่ว่า “Where Friendship Blooms”

ในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของกองทัพเรืออาเซียน และกองทัพเรือมิตรประเทศนอกอาเซียน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับ และสนับสนุนชาวต่างชาติทั้งผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้