กองทัพเรือซักซ้อมการแสดง การจัดงานพิธี และงานเลี้ยงสำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

Teaser สำหรับงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ
September 8, 2017
กองทัพเรือประกาศแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมทางเรือฯ และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 4
September 16, 2017

4 ก.ย.60 กองทัพเรือ โดยกองดุริยางค์ทหารเรือ ซักซ้อมการแสดง การจัดงานพิธี และงานเลี้ยงสำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของพิธีการ ลำดับการแสดง และห้วงเวลาการแสดงสำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ในวันที่ 18 – 20 พ.ย.60 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยลำดับงานในวันต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 18 พ.ย.60 งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Reception) เริ่มงานเวลา 18.30 น. การแสดง Hula Girls + Percussion, การแสดงนาฏมวยไทย เป็นต้น

วันที่ 19 พ.ย.60 การจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (ASEAN Night) การแสดงดุริยางค์ทหารเรือ 4 Angels บรรเลง, รำกินรี+กลองสะบัดชัย, การแสดงระบำอาเซียน, ร้องเพลง ASEAN Navy

วันที่ 20 พ.ย.60 งานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ เนื่องในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ และงานวันกองทัพเรือ การแสดงหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) การแสดงร้องประสานเสียง Acapella เมดเล่ย์ ทั้งนี้กองทัพเรือซักซ้อมเพื่อความพร้อมและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน

การจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของอาเซียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือด้านความสัมพันธ์ทางทหาร อีกทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

 

 

ลงทะเบียน