การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11

พิธีเปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
November 19, 2017
การแถลงข่าว การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11
November 19, 2017

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11

“การปกป้องคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล”

ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน