ขบวนเดินพาเหรดทางบกของกำลังพลเรือนานาชาติ ร่วมกับขบวนแฟนซีแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองพัทยาร่วมเฉลิมฉลองงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีก่อตั้งอาเซียน

การแถลงข่าว การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11
November 19, 2017
งานเลี้ยงรับรอง ASEAN Night
November 20, 2017

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ขบวนพาเหรดทางบกเป็นกิจกรรมหลักหนึ่งในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาส 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน

ขบวนพาเหรดของกำลังพลเรือนานาชาติ นอกจากจะมีกำลังพลจากเรือรบทุกลำที่มาร่วมงาน แล้วยังมีขบวนแฟนซีจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ ของเมืองพัทยา วงดุริยางค์จากสถาบันการศึกษาร่วมในการเดินพาเหรด เป็นกิจกรรมที่เมืองพัทยา ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมชมขบวนพาเหรด แม้จะมีฝนตกในระหว่างการเดินพาเหรด แต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และประชาชน นักท่องเที่ยวต่างโบกธงร่วมแสดงความยินดีกับการจัดงานในครั้งนี้

 

: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน