การสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ บริเวณอ่าวพัทยา

งานเลี้ยงรับรอง ASEAN Night
November 20, 2017
งานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติและงานเลี้ยงวันกองทัพเรือ
November 21, 2017

วัน ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. การสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ บริเวณอ่าวพัทยา

โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือนานาชาติ

: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน