การฝึก AMNEX ครั้งที่ 1

November 22, 2017

การฝึกผสมพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1 : 1st AMNEX

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือรบจำนวน 14 ลำจากกองทัพเรืออาเซียน ในจำนวนนี้ มี ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.นเรศวร เป็นเรือประเภทเรือฟริเกตของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึก  ทุกลำปลดเชือกออกเรือในเวลา 06.00 น. ใช้พื้นที่อ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่ฝึก การฝึก 1st AMNEX นี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการฝึกร่วมกันเป็นครั้งแรกของกองทัพเรืออาเซียน จัดว่าเป็นการฝึกขนาดใหญ่ […]
November 15, 2017

การฝึกผสมแบบพหุภาคภาคีของกองทัพเรืออาเซียน

การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรืออาเซียน   : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
October 28, 2017

ภาพรวมการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1

การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise : The 1st AMNEX 2017) เพื่อเป็นการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของกองทัพเรืออาเซียน กองทัพเรือจึงเสนอให้มีการฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรืออาเซียน ในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ซึ่งในที่ประชุมต่างเห็นชอบให้ทำการฝึกร่วมกัน การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกร่วมกันครั้งแรกของกองทัพเรืออาเซียน การฝึกประกอบด้วย (๑) ขั้นการฝึกในท่า ระหว่างวันอังคารที่ ๑๓ ถึงวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน […]