ประชุม ผบ. ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

ภาพรวม

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ เป็นการประชุมระหว่างผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน โดยครั้งล่าสุด จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย โดยการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวข้องกับบทบาทของกองทัพเรือ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งหัวข้อการประชุมนี้ กองทัพเรือไทยเป็นผู้กำหนดขึ้น


ลงทะเบียน