ระเบียบวาระการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11 (อัพเดต 4 พ.ย. 60)