ภาพรวมการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

ขอเชิญผู้สื่อข่าวและช่างภาพเข้าร่วมประชุม
November 8, 2017
ลำดับจอดทอดสมอ อ่าวพัทยา
November 9, 2017

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ เป็นการประชุมระหว่างผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน โดยครั้งล่าสุด จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย โดยการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวข้องกับบทบาทของกองทัพเรือ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งหัวข้อการประชุมนี้ กองทัพเรือไทยเป็นผู้กำหนดขึ้น

Theme for the Navy Chiefs in this year is “Protection and Preservation of the Marine Environment”