ประชุม ผบ. ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

December 20, 2017

รายงานสรุปการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11

รายงานสรุปการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 “การปกป้องคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล” ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
November 19, 2017

การแถลงข่าว การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11

: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
November 19, 2017

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 “การปกป้องคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล” ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
October 25, 2017

ภาพรวมการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ เป็นการประชุมระหว่างผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน โดยครั้งล่าสุด จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย
October 28, 2017

ระเบียบวาระการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11 (อัพเดต 4 พ.ย. 60)

ระเบียบวาระการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11
October 28, 2017

ตารางการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11 (อัพเดต 11 พ.ย. 60)

ตารางการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11 (Updated 11 พ.ย. 60)  
November 8, 2017

ผังห้องประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่ 11

November 8, 2017

โปสเตอร์งานประชุมผู้บัญชาการทหารเรือครั้งที่ 11