เพลง ASEAN IFR 2017 และเนื้อร้อง

เพลง ASEAN Navies และเนื้อร้อง
September 25, 2017
ภาพและข้อมูลเรือใน IFR 2017และเรือนอกอาเซียน
September 5, 2017

 

ASEAN IFR Song 2017 [Lyrics]

Welcome to Thailand, in Pattaya we celebrate;
Share our fleet we dream together.

คลื่นและลมรุกโรมโหมกระหน่ำ
(The wind is blowing, the ocean is rolling)

ดั่งบทเพลงช่วยนำความสุขใจ
(Like playing happy tunes in the air.)

เรือผองเพื่อนโจนทะยานสู่แดนไทย
(Reaching Thailand, as all ships are destined)

สืบไมตรีด้วยใจดวงเดียวกัน
(To reunite the long-lasting friendship as one navy.)

นั่นธงเรือพลิ้วกลางท้องทะเล
(Here comes the sea of navy flags fluttering above the ocean,)

ทั่วเขตคามงดงามดั่งความฝัน
(Shining gloriously through horizon like a miracle.)

เหล่าทหารเรือทุกทุกคนจิตผูกพัน
(Let’s gather our navy hearts bound across the world)

ร่วมสัมพันธ์เฉลิมชัย ASEAN Day
(And cheer the joyfulness of ASEAN Day)

Welcome to Thailand, in Pattaya we celebrate
Share our fleet we dream together
Always in mind, we’ll make a better world
For our people to live in peace

สวัสดีผองเพื่อนลูกนาวี
(Sawasdee all navy brothers,)

ร่วมภาคีพร้อมใจสร้างความดี
(Come and join doing good things to others.)

เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยสามัคคี
(Empowering our union with harmony)

เพื่อศักดิ์ศรีเกียรติภูมิทหารเรือ
(Will bring pride and dignity for us all.)

 


 

End Credits

Producer Director
RADM Nantapol Malarat
(พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์)

Music, Lyrics & Conductor
RADM Nat Rachakul
(พลเรือตรี ณัฐ รัชกุล)

English Translator
ASSOC. PROF. Pimol Wongsiridej, M.D.
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง พิมล วงศ์ศิริเดช)

Performed By
The Royal Thai Navy Orchestra
(วงดุริยางค์ราชนาวี)

Music Director
CAPT Pasakorn Suwanaphan
(นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์)

Leader
PO1 Bordin Pookhang
(จ่าเอก บดินทร์ ภูฆัง)

Lead Vocals
PO1 Apichai Daval
(จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์)
PO1 Pratchaya Tamachote
(จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ)

Chorus
PO2 Napaskorn Numprasith
(จ่าโทหญิง นภัสกร นุ่มประสิทธิ์)
MST Traisikha Pungchumchuan
(นักเรียนดุริยางค์หญิง ไตรสิกขา พึ่งชุ่มชื่น)

Mixdown
JLT Chusak Thongsima
(เรือโท ชูศักดิ์ ทองสิมา)

Assistant Sound Engineer
PO2 Pirapat Poopaiboon
(จ่าโท พิรพัฒน์ ภู่ไพบูลย์)

Music Video
PO1 Techatat Polart
(จ่าเอก เตชทัต ผลอาจ)

THANK YOU
YOUTUBE : NAVY CHANNEL THAILAND
YOUTUBE : ROYAL THAI NAVY PR
YOUTUBE : AMAZING THAILAND

 

ลงทะเบียน