เพลง ASEAN Navies และเนื้อร้อง

ภาพรวมการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1
October 28, 2017
ผังห้องประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่ 11
November 8, 2017

เพลงและเนื้อร้องเพลง ASEAN Navies เพลงบรรเลงขับขานที่ ผบ.ทร.อาเซียนทุกประเทศ จะขึ้นร้องเพลงหมู่ร่วมกัน

ASEAN Navies Song [Lyrics]

For a long time,we’ve been friends.
Each passing day friendship never ends.

For the times when there are needs, how stronger our bond becomes.
Sailing in the sea under the same sky. Surfing on waves as we decide

‘Cause we’ve grown up together, we’ll be brother forever.

ASEAN Navies, we’ve come so far we’ll be united. And here we are.
ASEAN Navies, we’ve come so far we’ll be united. And here we are.

We share common destiny, keeping peace and security in our sea for prosperity.

ASEAN Navies, we’ve come so far we’ll be united. And here we are.

ASEAN Navies, we’ve come so far we’ll be united. And here we are.

ASEAN Navies Stronger Together Forever