ภาพมหกรรมทางเรือนานาชาติ

กำลังทางเรือ อัพเดต 20 พ.ค.60
May 20, 2017
ชาวพัทยาปลื้ม!!! ครม.อนุมัติให้กองทัพเรือจัด มหกรรมทางเรือนานาชาติ
May 8, 2017

1. การสวนสนามทางเรือ (Fleet Review)

 

 

 


 

2. การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน
(The ASEAN Multilateral Naval Exercise: AMNEX)

 

 

 


 

3. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน
(The ASEAN Navy Chiefs’ Meeting: ANCM)

 

ลงทะเบียน