ภาพและข้อมูลเรือใน IFR 2017และเรือนอกอาเซียน

เพลง ASEAN IFR 2017 และเนื้อร้อง
October 10, 2017
ชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
September 5, 2017

ร.ล.ถลาง

เป็นเรือประธาน ในพิธีสวนสนามทางเรือ

 


รายชื่อเรือของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม

 


เรือในการสวนสนามทางเรือนานาชาติ 2017

 


เรือนอก ASEAN

 

ลงทะเบียน