แกลเลอรี่

รูปถ่าย

July 21, 2017

ขอเชิญชวนร่วมชมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมชมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่มีความยิ่งใหญ่ เรือรบมิตรประเทศ และเรือรบของกองทัพเรือจะจอดทอดสมอร่วมกันในอ่าวพัทยา ร่วมกว่า 50 ลำ อันถือได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่จะเฉลิมฉลองการก่อตั้ง 50 ปีอาเซียน โดยการจัดงานมหกรรมทางเรือฯ จะมีขึ้นระหว่าง 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 นี้
June 1, 2017

มาสค็อต ASEAN IFR 2017

น้องอาเซียน เต่าตนุน้อยผู้รักสงบแห่งท้องทะเล ความหมาย เต่าตนุ เป็นเต่าทะเล ถือกำเนิดมาบนโลกนี้อย่างยาวนาน และมีอายุยืนยาว เปรียบได้กับอาเซียน ที่ได้ก่อตั้งมาอย่างยาวนานถึง ๕๐ ปี และจะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต อีกตราบนานเท่านาน เฉกเช่นเดียวกับเต่าตนุที่อยู่คู่ท้องทะเลมาอย่างยาวนาน เต่าตนุ เป็นนักเดินทางไกล เฉกเช่นกับทหารเรือ ที่ออกทะเลรอนแรมเป็นระยะเวลานานๆ และจะกลับมายังแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมเป็นประจำเสมอ เพื่อวางไข่ แสดงถึงความรักในถิ่นอาศัย เช่นเดียวกันกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสงบและมั่นคง เต่าตนุ ยังเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสะอาด ความเป็นธรรมชาติของท้องทะเล […]
March 3, 2017

Fleet Review Gallery

March 3, 2017

ภาพการฝึกผสมแบบพหุภาคีของ ทร. ประเทศสมาชิกอาเซียน (AMNEX)

March 3, 2017

ภาพมหกรรมทางเรือ

March 3, 2017

ภาพประวัติการสวนสนามทางเรือ

Coronation Spithead Review 1953       สวนสนามทางเรือ บางแสน 2497  
March 3, 2017

ภาพข่าวการประชุมกับ วธ

March 3, 2017

ภาพการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน (ANCM)


วีดีโอ

February 17, 2017

พิธี Coronation Spithead Review (1953)

จากตอนที่แล้ว เราได้นำเสนอประวัติการสวนสนามทางเรือ  วันนี้เราจึงนำภาพเหตุการณ์ในอดีตมานำเสนอค่ะ กองทัพเรือได้เคยจัดเรือรบเข้าร่วมการสวนสนามของประเทศครั้งแรก คือการสวนสนามทางเรือในพิธี Coronation Review ของอังกฤษ ในปี พ.ศ.2496 (ค.ศ.1953) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ส่งเรือหลวงโพสามต้นเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้ส่งนักเรียนนายเรือร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อฝึกภาคต่างประเทศไปพร้อมกัน โดยได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2496 ร่วม ในพิธีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2496 และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ […]
ลงทะเบียน