รายงานสรุปการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11

Spirit of All Navies in International Fleet Review 2017
November 22, 2017

รายงานสรุปการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11

“การปกป้องคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล”

ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน