โปสเตอร์งานประชุมผู้บัญชาการทหารเรือครั้งที่ 11

ชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
September 5, 2017
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางเรือฯ
September 8, 2017